Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Mennesket fungerer som et hele med kropp, tanker og følelser i samspill med mennesker og omgivelser. Vi påvirkes av livene vi lever med gleder og sorger. Pust og spenning i muskulatur endrer seg hele tiden ut fra hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende belastninger eller alvorlige hendelser kan gi utslag i symptomer som f.eks. smerter, stivhet, anstrengt pust, tretthet, følelse av stress, uro, angst, nedstemthet eller slitenhet.

Utgangspunktet for psykomotorisk behandling er det hele mennesket; innfallsporten er kroppen. Ved bevisstgjøring og endring av spenningstilstander kan det oppnås økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Ved å jobbe med øvelser, massasje og samtale kan tilstand og funksjon forandres og bedres. Men målet kan også være å trygge, samle og stabilisere. Dette avhenger av den enkelte pasients tilstand og livssituasjon.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close